תנאי שימוש באתר "עתיד מיזוג אוויר"

תנאי שימוש באתר "עתיד מיזוג אוויר בע"מ" (להלן: "החברה")

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הקדמה

האתר דנן בו הנך מבקר הוא אתר האינטרנט המשמש את חברת עתיד מיזוג אוויר בע"מ (להלן: "האתר") והנך מסכים לבקר בו ו/או לקחת בו חלק בכפוף לתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך.

השימוש באתר זה על כל תכניו ו/או השירותים המוצעים בו עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים בו מעת לעת וללא התראה ו/או אזכור מיוחדים בערוצי האתר השונים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם בוגר (מעל גיל 18) היוצר קשר או המבקר באתר האינטרנט של החברה. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים שבין משתמש לבין החברה או חליפיה או האתר לבין המשתמש.

גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בתנאי שימוש אלה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה ולהשתמש בשירותי האתר לאלתר.

  • קניין רוחני

האתר לרבות כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, התכנים, התמונות, טקסטים, גרפיקה וכל מידע ו/או חומר אחר הינם רכושה הבלעדי של החברה ומהווים קניין רוחני בלעדי שלה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב ומראש של החברה.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד כל מידע ו/או חומר ו/או קוד ו/או גרפיקה ו/או סרטונים ו/או סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן כתוב ללא אישור בכתב ומראש מהחברה.

  • תוכן האתר

אנו עושים כמיטב יכולתנו לספק לכם את המידע ו/או השירות המוצגים באתר ללא הפרעות וללא תקלות, מאחר וייתכנו תקלות טכניות ו/או תקלות צד ג' ו/או תקלות ו/או שיבושים מסיבות אחרות  -איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת.

לפיכך לא יינתן פיצוי כספי ו/או אחר בשל הפסקת השרות ו/או הורדת האתר.

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים ו/או אמינים ועל כן השימוש בהם ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.

התכנים המוצעים באתר זה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש אשר נוגד את האמור לעיל למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לפעול בהתאם לתנאי השימוש בהתאם למצוין באתר החיצוני בו מופיעים התכנים.

  • ניהול משתמשים ו/או מבקרים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם ע"י חסימת כתובת הIP שלו

ו/או כתובת ה-MACID של המחשב שלו.

החברה תעשה כל שביכולתה לשמור על פרטיותם של המשתמשים באתר. ככל ויעלה בידיו של צד ג' להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי למשתמש באתר ו/או גולש ו/או חבר ו/או מבקר לא תהיינה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

  • גילוי נאות

באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי קוקיז וזאת בשל איסוף מידע סטטיסטי ופנימי לשימושה

של החברה. בכל העת המידע עבור הגולשים באתר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש ו/או פרטים מזהים אחרים.

  • סמכות שיפוט

במקרה בו התגלעה מחלוקת, סמכות השיפוט הינה ע"פ הדין הישראלי בלבד תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל-אביב.