הסמכות

  • לחברה הסמכה מטעם חברות המזגנים המובילות בארץ בעולם
  • החברה הינה קבלן מוכר לבצוע עבודות ממשלתיות
  • לחברה קיימת הסמכה עדכנית לפי התקן החדש ISO9001;2015
  • הסמכות לדוגמא :
  • החברה הינה קבלן רשום בפנקס הקבלנים.
  • חברה בהתאחדות הקבלנים ובוני הארץ.
  • חברה בהתאחדות קבלני מיזוג האוויר והחימום בישראל
  • ספק מוכר מטעם משרד הבטחון שמספרו 0011020052