פרויקט מגדלי הצעירים נובמבר 2019

פרויקט מגורים עפ"י מפרט "בניה ירוקה"

נגישות